Listopad 2016

Ściany parteru w górę. Izolacje ścian fundamentowych.